Informacija atnaujinta 2014.03.31
© Visos teisės saugomos. 2011 m.
Tinklalapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
IKIMOKYKLINĮ IR PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Nuoroda: Švietimo ir mokslo ministerija > Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
  1. Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas (2003). (parsisiųsti MS Word formate)
  2. Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatos (2003). (parsisiųsti MS Word formate)
  3. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros 2011–2013 metų programa. (parsisiųsti MS Word formate)
  4. Lietuvos higienos norma HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. (parsisiųsti MS Word formate)
  5. Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija. (parsisiųsti MS Word formate)
  6. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas. (parsisiųsti MS Word formate)

TEISĖS AKTAI