Informacija atnaujinta 2014.03.31
© Visos teisės saugomos. 2011 m.
Tinklalapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
MAITINIMO PASLAUGOS
    Vaikų mityba organizuojama vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministerijos higienos normomis: HN75:2010. Vaikai maitinami laikantis subalansuotos mitybos pagrindų.
    Maitinimo paslaugos vyksta vadovaujantis Kauno miesto tarybos 2010-07-09 sprendimu Nr. T-350 „DĖL MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ ŠVIETIMO UGDYMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINĖSE IR PRIEŠMOKYKLINĖSE GRUPĖSE“. pasisisiųsti MS Word formate

    Tirkiliškių lopšelyje-darželyje vaikai maitinami 3 arba 4 kartus. Tėvai turi teisę pasirinkti maitinimų skaičių pagal tai, kiek valandų per dieną vaikas praleidžia įstaigoje. Atsižvelgiant į grupių dienos ritmą, pusryčių, pietų, pavakarių ir vakarienės laikas skiriasi:

Pusryčiai
8.30-8.45
Pietūs
11.50-12.05
Pavakariai
15.20-15.35
Vakarienė
17.30

    Maitinimo normos mokestis patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos  2010 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. T—350 „DĖL  MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINĖSE IR PRIEŠMOKYKLINĖSE GRUPĖSE“

    Mokestį už  vaiko išlaikymą įstaigoje, mokėjimo lengvatas ir kt.numato ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS pasisisiųsti Adobe .PDF formatu

    Priešmokyklinės grupės vaikai turi teisę į nemokamus pietus ir į paramą mokymo reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 VPR (525Lt.) dydžio MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS pasisisiųsti MS Word formate

    Vadovaujantis  Kauno m. savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimu nr. T-115: pasisisiųsti Adobe .PDF formatu
    Už ugdymo sąlygų tenkinimą tėvai (globėjai) moka tokį atlyginimą už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą dieną:
  • Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, -2 Lt.
  • Vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programas, -1 Lt.

    MOKESTĮ UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ IKIMOKYKLINĖJE ĮSTAIGOJE PRAŠOME SUMOKĖTI IKI EINAMO MĖNESIO 23 D.