Informacija atnaujinta 2014.03.31
© Visos teisės saugomos. 2011 m.
Tinklalapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
ADMINISTRACIJA
DIREKTORĖ


Neringa Šeštokienė
El.paštas: tirkdarzelis@takas.lt
Tel. nr.: (8 37) 392600

2006 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą, įgijo Edukologijos bakalauro laipsnį ir auklėtojos kvalifikaciją.
2009 m. Vilniaus pedagoginiame universitete baigė Švietimo kokybės vadybos studijų programą ir įgijo edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį.
2007 m. suteikta priešmokyklinio ugdymo metodininko kvalifikacinė kategorija.
Nuo 2010 m. Aleksoto seniūnijos Naugardiškių bendruomenės pirmininkė.

Pedagoginis darbo stažas-13 m.
Direktorės pareigas eina nuo 2010 07 19
Vadybinė kvalifikacinė kategorija-antra.

DIREKTORĖS PAVADUOTOJA UGDYMUI


Aušra Adomaitytė
El.paštas: tirkdarzelis@takas.lt
Tel. nr.: (8 37) 392600

1990 metais baigė J. Gruodžio aukštesniąją muzikos mokyklą-choro dirigavimo ir dainavimo specialybes.
2002 metais Šiaulių Universitete įgijo edukologijos balalauro diplomą ir mokytojo kvalifikaciją.
2004 metais Vytauto Didžiojo Universitete įgijo socialinio darbo magistro laipsnį.
2007 metais gavo ikimokyklinės Valdorfo pedagogikos sertifikatą.

Pedagoginis darbo stažas 22 metų.
Direktoriaus pavaduotojos ugdymui pareigas eina nuo 2010 m.
Vadybinė kvalifikacinė kategorija-trečia.


DIREKTORĖS PAVADUOTOJA ŪKIUI


Janina Čereškienė
El.paštas: tirkdarzelis@takas.lt
Tel. nr.: (8 37) 392600

1977 metais baigė Kauno prekybos mokyklą ir įgijo kasininko-kontrolieriaus specialybę.
1980 metais baigė Kauno ekonomikos technikumą raštvedybos organizavimo specialybę.

Direktoriaus pavaduotojos ūkiui pareigas eina nuo 2000 metų.
   


RAŠTVEDĖ, ARCHYVARĖ Neringa Paulauskienė
Tel. nr.: (8 37) 392600
El.paštas: tirkdarzelis@takas.lt

2007 m. baigė Lietuvos Kūno Kultūros Akademiją.
Įstaigoje dirba nuo 2008 m.VYRIAUSIOJI SLAUGYTOJA, DIETISTĖ Daiva Bikienė
Tel. nr.: (8 37) 392600
El.paštas: tirkdarzelis@takas.lt

1976 baigė P. Mažylio medicinos mokyklą.
Įstaigoje dirba nuo 2001 metų.VYR. BUHALTERĖ Nijolė Kupstienė
Tel. nr.: (8 37) 392600
El.paštas: tirkdarzelis@takas.lt

2003 m. baigė Kauno Kolegiją.
Darbo stažas 27 m.
Įstaigoje dirba nuo 2010 m.