© Visos teisės saugomos. 2011 m.
Tinklalapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
Informacija atnaujinta 2014.03.31
2012-2013
Viktorina ,,Senolių išminties takais“
2011 m. lapkričio 29 d.

    Anksčiau žmonės neturėjo televizoriaus, interneto, netgi radijo, tai ir orų prognozių, kaip šiandien, nieks jiems nepranešdavo.  Ilgą laiką stebėdami gamtos reiškinius, mūsų protėviai buvo įsidėmėję tam tikras sezoniškai pasikartojančias orų permainų tendencijas. Nuo seno išlikę senolių spėjimai, dažnai pasitvirtina, dažnai telieka spėjimais, tačiau yra labai įdomūs.
    Priešmokyklinių grupių ,,Obelėlių“ ir ,,Rūtelių“ vaikai dalyvavo viktorinoje ,,Senolių išminties takais“, kurią organizavo ir vedė priešmokyklinio ugdymo pedagogė Gintauta Labutienė. Viktorinos tikslas - plėsti vaikų žinias apie liaudies meteorologiją, skatinti prasmingą bei aktyvų dalyvavimą veikloje, kaupiant etnokultūrinę patirtį. Vaikai susitiko su ,,Vėjų fėja“, pasiklausė jos pasakojimo, vėliau pasiskirstę į ,,Lašelių“ ir ,,Debesėlių“ komandas atsakinėjo į klausimus, atliko užduotis, sprendė kryžiažodžius. Renginys suteikė vaikams džiugių emocijų, lavino bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.    Advento laikotarpis Tirkiliškių lopšelyje-darželyje 
    Adventas mums duotas tam, kad galėtume dar daug ką nuveikti tobulinat save, augant dvasia, sėjant aplink save rimtį, gėrį, meilę ir grožį. Vertinkime ir branginkime laukimo laiką – Adventą, pasidalinkime vieni su kitais meile ir supratingumu.
    Lapkričio 28 d. ,,Ąžuoliukų“ grupės auklėtojos Gitana Janina Kordušienė ir Reda Kungienė organizavo  advento rytmetį su Šv. Elžbietos kongregacijos seserų vienuolyno seserimi Jolanta. Sesuo Jolanta papasakojo  apie advento laikotarpį, kartu su vaikučiais giedojo giesmeles, mokė maldelę, padovanojo kiekvienam vaikučiui angeliuką. Vaikučiai gavo užduotį - savo angeliukui padaryti namelį. Atsisveikindama vienuolė pakvietė vaikučius ir auklėtojas apsilankyti Šv.Elžbietos vienuolyne. Visi nutarė, kad draugystė tęsis, vaikučiai su auklėtojomis parengs meninę programėlę, pagamins darbelių ir Šv. Kalėdų proga padovanos vienuolyne gyvenančioms močiutėms.

    Būsimi advento laikotarpio renginiai
  • Lapkričio 30 d. ,,Linelių“ grupės vakaronė su tėveliais ,,Viltis po angelo sparnu“
  • Gruodžio  1 d. ,,Želmenėlių“ grupės vakaronė su tėveliais ,,Uždekime adventinę žvakutę“
  • Gruodžio 7 d. ,,Dobiliukų“ grupės vakaronė su tėveliais ,,Gerumo sparnai“
  • Gruodžio  9 d. ,,Rūtelių“ grupės vakaronė su tėveliais ,,Pinam advento vainiką“
  • Gruodžio 14 d. ,,Obelėlių“ grupės vakaronė su tėveliais ,,Duona ne per vėją atėjo“.

Advento vakaronė ,,Dobiliukų" grupėje

    Adventas pats tinkamiausias metas pabūti ramybėje, apmąstyti ar mums visada užtenka noro ir ryžto ištarti gerus žodžius, suprasti, atjausti šalia esantį, daryti gerus darbus.
    2011 m. gruodžio 12 d. ,,Dobiliukų" grupėje įvyko tėvelių susirinkimas-vakaronė ,,Gerumo sparnai". Tėveliai su vaikais kirpo angelus, o iš vaikų delniukų darė angelams sparniukus. Iš mažų širdelių sklido gerumas, pagarba šalia esančiam.

Pilietinė akcija ,,Praeitis gyva, nes liudija“

Mes išdainavom savo laisvę,
Mes savo teisumu galingi.
Ir buvo tankai mums nebaisūs,
Nors ir stovėjome beginkliai.

    Sausio 13 d. 8 val.  prie kiekvieno lango uždegėme atminimo žvakeles, pagerbdami žuvusiuosius už Lietuvos laisvę. 10 val. darželio salėje vyko Laisvės gynėjų dienos minėjimas. Minėjimą pradėjome giedodami Lietuvos himną. Renginio metu, pasakojant apie Sausio-13-osios įvykius, buvo demonstruojama filmuota medžiaga, skaidrės, skambėjo lietuviškos, patriotinės dainos. Vaikai deklamavo eilėraščius apie Lietuvą. Skambant varpelio dūžiams, priešmokyklinukai perskaitė žuvusiųjų vardus ir pavardes, uždegė po atminimo žvakutę. Susikibus rankomis, žuvusiųjų atminimas pagerbtas tylos minute.  Vėliau, lauke, vyko bėgimas ,,Už Lietuvą“. Grupėse vaikai piešė piešinėlius tema ,,Lietuva, būk graži ir laisva“.
Trijų karalių dovanos  
    Sausio 6 d. vaikučius aplankė Trys karaliai. Jie ėjo į kiekvieną grupę, pasakodami karalių istoriją, nešdami gerą nuotaiką ir dovanas.
    Vakare lopšelyje-darželyje vyko šventė daugiavaikėms šeimoms ,,Trijų karalių dovanos“. Šventę, kartu su įstaigos pedagogais, organizavo ir Moterų katalikių draugija bei Naugardiškių bendruomenė. Šventę pradėjome ,,Ąžuoliukų“ gr. spektakliuku ,,Kūdikėlio Jėzaus gimimas“.Vėliau vaikučius ir svečius sveikino Trys karaliai - Kasparas, Merkelis ir Baltazaras linkėdami stiprybės, sveikatos, dvasinių turtų ir Dievo palaimos. Vaikai paskutinį kartą susitiko su Kalėdų seneliu, atsisveikino su eglute. Šventės metu buvo pagerbtos daugiavaikės šeimos. Įstaigoje jų -18. Moterų katalikių draugija paruošė dovanėles, Naugardiškių bendruomenės tautinio meno ansamblis ,,Versmės“ dovanojo koncertinę programą.
Šiaudai saulėn duoną kelia

    Priešmokyklinėje „Obelėlės“ grupėje vyksta projektas „Duonutės ilgas kelias“. Sausio 17 d. ,,Ąžuoliukų" gr.auklėtoja R.Kungienė pasakojo apie rugių šiaudelius, šiaudinio sodo reikšmę lietuvių liaudies papročiuose, mokė vaikus iš šiaudų verti reketukus, o vėliau surišo į juos į sodą. Šiaudai - puiki medžiaga kūrybai, o šiaudinukai -viena iš seniausių rankdarbių rūšių. Sodas- laimę į namus nešantis simbolis. Sakoma, šiaudai saulėn kelia duoną. Todėl jie verti pagarbos.
    Sodą pasikabinome grupėje, virš stalo. Jis sukūrė šventinę erdvę, o besisukdamas visiems teikia ramybę ir harmoniją. 
Sausio 25-oji -Pusiaužiemis
   
    Sakoma, kad šią dieną barsukas išlenda iš olos ir stebi orą. Jeigu diena pasitaiko saulėta, tai barsukas pabūgęs savo šešėlio atbulas lenda atgal – tuomet žiema dar tęsis ilgai. Jeigu diena apsiniaukusi, jis išlendąs iš olos ir einąs pasivaikščioti. Pasivaikščiojęs ramus sugrįžta atgal – pavasaris jau neužilgo.

     2012 m. sausio 25 d.  darželio kieme vyko Pusiaužiemio šventė - žiemos pramoga „Lipdom sniego senį“, kurioje dalyvavo visų grupių vaikai nuo mažiausio iki didžiausio bei grupių auklėtojos. Buvo atliekamos įvairios užduotys-sniego senio lipdymas, „Sveikuolio“ rogių gaminimas bei jų išbandymas, draugo vežimas rogutėmis, auklėtojų ir vaikų tarpusavio varžytuvės ir virvės traukimas. Pasibaigus šventei, vaikai buvo apdovanoti ,,barsuko“ dovanomis.

    2012-02-01 darželyje vyko akcija „Į pagalbą mūsų sparnuočiams“. Darželio vaikučius aplankė „žalieji“ komandos nariai. Jie supažindino vaikus su žiemojančiais paukščiais, papasakojo, kad žiemą mūsų sparnuočiams reikia pagalbos ir kaip jiems padėti. Akcijoje noriai dalyvavo ir vaikų tėveliai.  Jie gamino lesyklėles, atnešė paukšteliams maistelio. Šventės metu vaikai šoko, dainavo, minė mįsles, deklamavo eilėraščius apie paukščius. Vaikai prižadėjo ,,žaliesiems“ prižiūrėti lesyklėles, kurias pakabinome darželio sode, kad visą žiemą jose netruktų lesalo paukšteliams.
    Dėkojame visiems dalyvavusiems akcijoje.
Atvira veikla ,,Ąžuoliukų" gr. ,,Liaudies medicina".

   "Ąžuoliukų" grupėje  2011 m. lapkričio - 2012 m. birželio mėn. vykdomas projektas "Saulutės spindulėlio kelionė". 2012 m. vasario 6 - 10 dienomis vyko vaikų sveikatinimo dienos, kuriose aktyviai dalyvavo ir tėveliai. Visą savaitę vaikai domėjosi lietuvių netradicine medicina, atliko įvairias užduotėles, žaidė žaidimus, vaišinosi patiekalais iš ekologiškų produktų. Vasario 7 d. vyko atvira veikla grupės tėveliams ir darželio pedagogams "Liaudies medicina", kurios metu vyko vaikų diskusija ,,Maistas ar vaistas?", vaikai mokėsi daryti masažą, atlikti procedūras peršalimo ligų profilaktikai.

Atvira ugdomoji veikla ,,Linelių“ grupėje

    2012 m. vasario 23 d. „Linelių“ grupėje vyko atvira ugdomoji veikla „Oi, žvanga žvanga kardeliai“. Veiklos metu buvo plėtojami vaikų tautiniai, pilietiniai jausmai savo Tėvynei, bei ugdoma pagarba Lietuvos istorijai. Vaikai turėjo galimybę išreikšti save inscenizuodami legendą „Gedimino sapnas“. Buvo demonstruojamos skaidrės, kurių dėka ugdytiniai susipažino su kunigaikščio Gedimino karių apranga - šarvais, ginklai. Vaikai klausėsi lietuvių liaudies karo dainų, iš kartoninių dėžių gaminosi „šarvus“, juos dekoravo guašu.
    Vaikai noriai dėvėjo ,,šalmus“, pačių gamintus ir dekoruotus „šarvus“, įvardindami, kad jie –Lietuvos kunigaikščiai, kad narsiai saugo savo Tėvynę Lietuvą. Visi garsiai skandavo –Lietuva Lietuva, dainavo lietuvių liaudies dainą „Balnokit broliai žirgus“.
GERBIAMI TĖVELIAI,

INFORMUOJAME, KAD ĮSTAIGA LIEPOS MĖNESĮ NEDIRBS. VAIKUS PRIIMS KAUNO ALEKSOTO LOPŠELIS-DARŽELIS, ANTANAVOS G. 17 , KAUNE, TEL. (8 37) 391593.


KAUNO IKIMOKYKLINIU ISTAIGU VEIKLA 2012 M. VASAROS LAIKOTARPIU
parsisiųsti Adobe .PDF formate
Atvira ugdomoji veikla ,,Devyni amatai, dešimtas...“

    2012 02 29 d. ,,Obelėlių“ grupėje vyko atvira ugdomoji veikla. Veiklos metu vaikai susipažino su lietuvių liaudies amatais: audimu, keramika, medžio drožyba, kalvyste, pynimu iš šiaudų ir vytelių, kiaušinių marginimu. Stebėdami skaidres vaikai tyrinėjo audimo raštų įvairovę, jų formas gretino su aplinkoje esančiais daiktais, išmėgino rankų miklumą žaisdami žaidimą ,,Suk, suk kamuoliuką“, minė mįsles.Grupėje veikė parodėlė ,,Iš močiutės skrynios“. Vaikai galėjo pasimatuoti klumpes, ryšėti juostas, apžiūrėti močiutėlių austus rankšluosčius, siuvinėtus paveikslėlius ir t.t. Vėliau vaikai patys mėgino kurti: ,,audė“ kilimėlius, derino juostų raštus, sugalvodami ornamentus, iš molio lipdė ąsočius, dubenėlius ir juos grąžino įvairiais raižiniais.
Atvira veikla ,,Koks šiandien oras?“

2012 03 01 ,,Rūtelių“ gr. vyko atvira ugdomoji veikla ,,Ką žada oras?“.
Veiklos tikslas-plėsti vaikų žinias apie liaudies meteorologiją, įvairius gamtos reiškinius. Į svečius atvyko ,,varlė meteorologė“, kuri pakvietė vaikus keliauti į savo ,,laboratoriją“.Laboratorijoje vaikai išsiaiškino iš kur atsiranda debesys, atliko bandymą ir sužinojo kaip susidaro lietaus lašeliai, susipažino su orų žemėlapiu, atliko užduotis. Vėliau, su daina, visi patraukė į kitą - liaudies meteorologijos ,,laboratoriją“.Norint į ją patekti, vaikams reikėjo įminti 3 mįsles. ,,Laboratorijoje“ vaikai sužinojo kokie gamtos reiškiniai byloja apie pavasario orus, mokėsi kaip prišaukti ar nuvaryti saulę ir lietų, gamino orų kalendorių, sėmėsi liaudies išminties iš knygų.
Mažųjų meistriukų mugė

2012 m. kovo 6 d. darželyje šurmuliavo ,,Mažųjų meistriukų“ mugė, kurioje dalyvavo vaikučiai, tėveliai ir darbuotojai. Beveik mėnesį visi dalyviai ruošėsi šventei: vaikai susipažino su liaudies amatais, gamino dirbinius iš molio, vėlė iš vilnos, auklėtojos pynė šiaudinukus, močiutės kepė meduolius. Į mugę susirinkusius svečius sveikino Kaziukas ir Kazytė, visų grupių vaikučiai atliko šventinę programėlę. Vėliau dalyvavo Kaziuko loterijoje. Vyriausioji šventės Kazimiera visus pakvietė į draugystės ratelį, o paskui – į prekių ,,paviljonus“. Po visą darželį sklido  liaudiška muzika. Vaikai patyrė daug teigiamų emocijų, derėjosi, pirko, seklytėlėje galėjo atsigaivinti gira, paragauti riestainių. Sekančią dieną vaikai džiaugėsi loterijoje laimėtais prizais. Dėkojame visiems dalyvavusiems ir atsinešusiems gerą nuotaiką.
,,Žalioje pievelėje avelės ganos“ - ugdomoji veikla ,,Želmenėlių grupėje

2013 03 13 ,,Želmenėlių“ grupėje vyko atvira ugdomoji veikla tėveliams ir pedagogams. Veiklos metu vaikai buvo džiugiai nusiteikę susitikti su pasakos veikėjais iš knygelės ,,Biblija vaikams“. Vaikams ramiai šnekučiuojantis, atsivėrė durys ir į grupę įėjo skara apsigobusi senelė, nešina krepšeliu. Iš krepšelio iššoko maža avytė, kuri pasakojo savo istoriją, mokino vaikučius gražių žodelių, gerų darbelių, gražaus elgesio. Vaikai išpūtę akeles klausėsi pasakojimo, vėliau atsakinėjo į klausimus, žaidė, dainavo ir šoko su paslaptinga avele, mėgino pasigaminti savo avelę.
Akcija ,,Savaitė be patyčių“

2012 kovo 19-23 d. lopšelyje-darželyje vyko akcija ,,Savaitė be patyčių“, kurios tikslas - visais įmanomais būdais atkreipti dėmesį į patyčių problemą bei skatinti pagarbius ir draugiškus santykius. Visą savaitę vaikai dalyvavo įvairiose veiklose: piešė piešinėlius parodai ,,Aš ir mano draugai“, dalyvavo diskusijoje ,,Mano jausmai“, visi kartu žiūrėjo auklėtojų vaidinamą spektakliuką ,,Liūdna be draugų“, šoko, žaidė, bendravo baigiamojoje akcijos šventėje ,,Pabūkim visi draugų būry“. Šventės metu auklėtoja Gitana Janina Kordušienė padovanojo vaikams savo sukurtą knygelę ,,Draugystės knyga“, kuri ,,keliaus“ iš grupės į grupę. Lauke vyko ,,Flach mob“ akcija ,,Draugystės gėlė“.
Atvira ugdomoji veikla ,,Seku seku pasaką“
      2012 03 15 lopšelio grupėje ,,Dobiliukai“ vyko atvira ugdomoji veikla ,,Seku seku pasaką. Senelė-auklėtoja Roma atidarė pasakų skrynelę ir pradėjo sekti pasakaitę ,,Ropė“ Senelis-auklėtoja Reda kartu su vaikučiais pasiruošė žemę sėjai, sėjo ir augino ropę, kiekvieną darbą palydėdami dainele, žaidimu. Vaikai nejučia tapo pasakos veikėjais: šuniuku, katinėliu, pelyte, anūkėliu ir anūkėle, padėjo senialiams išrauti didžiąją ropę. Po sunkaus darbo, vaikučiai ragavo stebuklingas, mažas roputes, patys piešė, aplikavo, lipdė.
Pažadinus, kas buvo užmigdyta,
Velykų saulė patekėjo rytą,
Prikelė žolę, medį, plukės žiedą
Ir vis linksmiau per aukštą dangų rieda.

    Balandžio 2 d. Kauno apskrities viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje atidaryta, Tirkiliškių lopšelio-darželio pedagogų organizuota, velykinių atvirukų paroda ,,Jau Velykų saulė šviečia“.  Atvirukus parodai gamino mūsų darželio, lopšelio-darželio ,,Boružėlė“, Ringaudų darželio vaikučiai, pedagogai ir tėveliai. Parodos atidarymo proga Tirkiliškių darželio vaikučių ansamlis padainavo keletą dainelių, sugiedojo giesmelę, deklamavo eilėraščius. Vėliau apžiūrėjo biblioteką, susipažino su bibliotekos darbuotojomis ir dar gavo dovanėlių. Vyriosnioji bibliotekininkė Rasa, sužavėta vaikučių pasirodymu, pakvietė ansamblį  balandžio 12 d. dalyvauti rytmetyje vaikams "Kaip gimsta knyga". Džiaugiamės savo sėkme ir visus kviečiame aplankyti parodą  adresu K. Donelaičio g. 8 / Lydos g. 2 (Kauno apskrities viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje).

    „Obelėlės“ grupėje vaikučiai mokėsi kiaušinių  marginimo vašku paslapčių. Grupės auklėtoja A.Zajančkauskienė  vaikučiams papasakojo apie margučių raštų  ir spalvų reikšmę. Vaikai  stebėjo auklėtojos marginamus kiaušinius, kaip baltas kiaušinukas virsta tikru meno kūriniu. Auklėtojos stebimi, vaikai patys margino kiaušinius. Vaikams labai patiko marginti vašku. Baigę darbus - ėjo dažyti  savo kūrinių. Kiekvienas galėjo nusidažyti savo norima spalva. Visi margučiai gavosi originalūs. Vaikai  darbelius nešėsi namo ir  padabino savo šeimos  velykinį stalą.
Akcija ,,Darom 2012“
   
    Balandžio 19 d. Tirkiliškių lopšelyje – darželyje organizuota akcija ,,Darom 2012“. Nuo ankstyvo ryto, į darželį rinkosi vaikučiai nešini grebliukais, kastuvėliais, kibiriukais. Visi, ir vaikai ir suaugę, ruošėsi tvarkyti ir gražinti darželio teritoriją. Akcijos metu vyravo pakili nuotaika, vaikučiai su auklėtojomis ir auklytėmis rinko šakas, tvarkė vaistinių augalų darželį, padėjo grebti lapus, rinko akmenukus būsimam alpinariumui  Kiti darbuotojai tvarkė gėlynus, smėlio dėžes, genėjo šakas. Vakarop, nors ir lyjant pavasariniam lietui, įstaigos darbuotojai, Naugardiškių bendruomenės nariai entuziastingai ėjo tvarkyti Naugardiškių parko. Buvo surinktos šiukšlės aplink esnačius tvenkinius, sugrėbti lapai, šakos. Po talkos vaišinomės ir džiaugėmės gražia aplinka.Dėkojame visiems dalyvavusiems akcijoje.
Susitikimas su poete Zita Gaižauskaite

    Balandžio 20 d.  darželyje vyko susitikimas su vaikų mylima poete Zita Gaižauskaite. Poetė, ,,pasivertusi“ Pavasario fėja,  pakvietė vaikus susipažinti su knygelės ,,Kai žemė atsibudo“ veikėjais. Vaikai, pasipuošę žvėrelių kaukėmis, incenizavo poetės skaitomus eilėraščius, patys deklamavo skambius ketureilius. Renginio metu vaikai uždavinėjo klausimus poetei, vėliau pakvietę pakvietė ją apsilankyti grupėse. Dėkojame poetei Zitai Gaižauskaitei už padovanotas nuostabias akimirkas.
Konkursas ,,Senolių porinimai“

    Gegužės 10 dieną mūsų lopšelyje-darželyje vyko konkursas ,,Senolių porinimai“. Konkurso tikslas-skatinti vaikų saviraišką bei kūrybiškumą, orientuojantis į etnokultūros tęstinumą šiuolaikinėje vaikų meninėje veikloje. Buvo puiki proga prisiminti lietuvių liaudies kūrybą, tautosaką. Vaikai visą pavasarį ruošėsi šiam konkursui ir šventinį rytmetį puikiai dainavo piemenėlių dainas, sakė pajuokavimus, sėkė pasakas be galo, porino padavimus, šoko liaudies šokius. Vertinimo komisija visiems įteikė dovanėles ir diplomus už kūrybiškiausią, nuotaikingiausią, įdomiausią pasirodymą.
Mamyčių šventė

                                               Mama…nerasime žmogaus pasauly,
                                               Kuris netrokštų meilės jos ir šilumos.
                                               Kaip neatskirt pavasario nuo saulės,
                                               Taip neatskirt vaikystės nuo mamos.

       Gegužės 3 dieną darželyje vyko Mamyčių šventė. Vaikučiai, atsidėkodami už meilę, rūpestį ir šilumą, dovanojo mamytėms gražiausius posmus, dainas ir šokius. Buvo puikus oras, visus lydėjo gera nuotaika. Šventės pabaigoje vaikučiai  padainavo finalinę dainą ,,Mama kaip tu laikais". Po to mamytės turėjo rasti savo portretą dideliame piešinių stende, o grupėse laukė siurprizai: vienur vaikučiai buvo paruošę vaišes mamytėms, kitur savo rankomis išauginę gėlytės, dar kitur padarę dovanėles.Akcija ,,Papuoškime darželį“

    Gegužės mėnesį mūsų darželyje vyko akcija ,,Papuoškime darželį“. Buvo nutarta sutvarkyti esamus gėlynus ir įrengti alpinariumą. Akcijoje dalyvavo visa įstaigos bendruomenė. Tėveliai ir darbuotojai nešė įvairius augalus, kiekvienas vaikutis dėjo į alpinariumą po savo atneštą akmenėlį. Graži ir puoselėjama aplinka ugdo vaiko atsakomybę, moko rūpintis – žolyte, medžiu, gėlele. Tikėtina, kad žmogus, pažinęs gamtos grožį vaikystėje, jį puoselės  ir užaugęs, kurs ir gražins savo namus, Tėvynę. Kaip byloja lietuvių liaudies patarlė-vienas geras darbas gimdo kitą. Dėkojame visiems padėjusiems gražinti aplinką.
Šokių būrelio šokėjų koncertas

     Visus metus vaikučiai, treniruojami mokytojos Vilmos Skublickaitės (,,Jundos" šokių klubas), uoliai mokėsi šokių žingsnelių, judesių, taisyklingos laikysenos, repetavo šokius. Mažieji šokėjai dalyvavo Moksleivių aplinkotyros centro, Botanikos sodo rengiamose šventėse, savo pasirodymais džiugino įstaigos bendruomenę. Gegužės pabaigoje vyko baigiamasis šokių būrelio šokėjų koncertas, kuris paliko žiūrovams neišdildomų akimirkų.

Birželio 1-oji - Tarptautinė vaikų gynimo diena  

Ir žaidžia, ir svajoja vaikas
Laisvai nevaržomas kitų.
Vaikystės pasakoj gyvena
Tik ,,nepakirpkim‘‘ jam sparnų…

    Birželio 1 dieną visi vaikučiai rinkosi į salę švęsti: juoktis, šokti, dainuoti, piešti ir...susitikti su ,,Didžiuoju keliauninku“ (auklėtoja Gitana Kordušienė). ,,Keliauninkas“ papasakojo vaikams kur keliauja ir ką savo kelyje patiria, su kuo susitinka, pakvietė keliauti kartu. Jo kuprinė buvo pilna paslaptingų stiklainių, kuriuose slėpėsi ,,musė“, ,,tarakonas ir tarakoniukai“, ,,šimtakojis“. ,,Iššokę“ iš stiklainių jie šoko su vaikais, dainavo daineles, ,,vaišino koše“. Vėliau ,,Didysis keliauninkas“ pakvietė  ,,plaukti“ svajonių upe, piešti ant ,,bangų“ savo vaikišką svajonę.Vaikai krykštavo iš džiaugsmo, plojo, susikaupę piešė, patyrė daug teigiamų emocijų.
Išvyka į seimą

    Birželio 13 d. mūsų darželio ugdytiniai, konkurso „Giesmių giesmelė“ laureatai, vyko į seimą ir  koncertavo minėjime, skirtame Gedulo ir vilties dienai. Sveikiname konkurso nugalėtojus Augustę ir Dominyką Sadauskaites bei Romualdą Rakauską ir jų mokytoją Gražiną Meilutienę.
Vaikų vasaros stovyklėlė Naugardiškių parke

    Birželio 11-15 d. Naugardiškių parke šurmuliavo vaikų vasaros stovyklėlė. Kiekviena diena vaikams atnešė naujų įspūdžių ir džiaugsmingų akimirkų. Ne tik darželio, bet ir mikrorajono vaikučiai mokėsi lipdymo iš molio paslapčių, piešė ant drobės, aktyviai sportavo, dalyvavo ,,Teisingo elgesio pamokėlėje“. Dėkojame darželio pedagogams ir socialiniams partneriams iš socialinės veiklos asociacijos ,,Šviesos kampelis“, padėjusiems organizuoti užsiėmimus.
Šventėje ,,Piknikas grafo dvare“

    Gražią, rudenišką rugsėjo 16 d. popietę darželio bendruomenės nariai rinkosi į Botanikos sode, vykstančią šventę ,,Piknikas grafo dvare“. Vaikučiai, pedagogai ir tėveliai kūrė floristinį kilimą iš vaisių, daržovių, gamtinės medžiagos, kurį pavadino ,,Rudeninio žiedo sapnas“.Vėliau dvaro ,,guvernantės“ kvietė vaikučius žaisti senovinius žaidimus su akmenėliais, kankorežiais, orientacinius žaidimus, šokti šokius. Linksmybės tęsėsi iki vakaro. Dėkojame visiems dalyvavusiems.
Atvira veikla ,,Ąžuoliukų“ grupėje

  Spalio 1 dieną į priešmokyklinę grupę rinkosi tėveliai, nešini rudens gėrybėmis. Priešmokyklinio ugdymo pedagogės Reda Kungienė ir Gitana Janina Kordušienė organizavo atvirą veiklą ,,Rudens gėrybių pasakojimai“. Tikslas-sudominti vaikus ir jų tėvelius, kaip iš gamtinės medžiagos
pasigaminti įvairių darbelių, skatinti bendradarbiavimą. Kūrybinės popietės metu vaikai, auklėtojos ir tėveliai sukūrė meniškų eksponatų parodai, visi pasidalino gerąja patirtimi.
Rudenėlio šventė  ,,Ruduo – gėrybių metas“

        Spalio 4 d. vyko rudenėlio šventė. Vaikučius sveikino Voveraitė ir Rudenėlis, atsinešę pilną krepšį daržovių, vaisių, mįslių, įvairiausių užduotėlių. Vaikučiai rungtyniavo, kas greičiau ir neišbarstęs, nuneš šaukštą su pupelėmis, kas daugiau kartų, viena ranka, iškels kopūstą, šoko, dainavo, deklamavo, žaidė. Šventės pabaigoje visi gavo dovanų. Vėliau apžiūrėjo parodą, kurioje puikavosi iš rudens gėrybių pagaminti nuotaikingi pasakų personažai.
Išvyka į Kauno pilį

    2012 09 19 d. ,,Ąžuoliukų“ ir ,,Rūtelių“ grupių ugdytiniai vyko pasižiūrėti seniausios mūrinės pilies Lietuvoje – Kauno pilies, lankėsi nuostabiame gamtos kampelyje kur Neris įteka į Nemuną, prie Popiežiaus kalnelio ir aikštės, kurioje 1993 m. lankėsi popiežius Jonas Paulius II rinko šiukšles. Ekskursijos pabaigoje vaikai, vienuolio lydimi, aplankė Šv. Jurgio bažnyčią su Bernardinų vienuolyno ansambliu, pabuvojo jos kiemelyje, sužinojo bažnyčios istoriją.
Ekskursija į Kauno marių regioninį parką

     2012 spalio 25 d. ,,Obelėlės" grupės vaikučiai kartu su auklėtojomis ir auklėtojos padėjėja vyko į Kauno marių regioninį parką. Išvykos pradžioje, lankytojų centre, susipažino su ekspozicija "Nemuno virsmas mariomis" ir išskirtinėmis Kauno marių regioninio parko vertybėmis, sužinojo, kaip atsirado Kauno marios ir kokie ypatingi gyvūnai gyvena regioniniame parke. Jų išties nemažai - neužtektų dviejų rankų pirštų suskaičiuoti. Tai ir baltasis kiškis, ir šermuonėlis, ir fortuose žiemojantis šikšnosparnis ir visas pulkas paukščių. Vienas spalvingiausių Lietuvos paukščių, rausiantis urvelius atodangose ir žvejojantis vandenyje, - tulžys, kurį vaikai išrinko paukščių karaliumi. Vaikai susidomėję klausėsi pasakojimo apie nendrynų jautį - baublį ir patys pabandė pamėgdžioti jo skleidžiamą balsą pūsdami į tuščią butelį. Galėjo įsitikinti, koks lengvas yra mažiausias Lietuvos paukštukas nykštukas, sveriantis panašiai tiek, kiek vieno lito moneta. Sužinojo, kad genių giminė labai plati - joje net 9 rūšys, o patys didžiausi geniniai paukščiai yra juodosios meletos. Kauno marios - svarbios vandens paukščiams, todėl ir įvairių rūšių ančių, tilvikų čia gausu. Kalbėdami apie retus paukščius vaikai susipažino su Lietuvos raudonąja knyga, išsiaiškino, kam ji reikalinga ir kuo ypatinga. Į ją įrašytas ir itin retas žinduolis, Kauno marių regioninio parko miškų gyventoja - didžioji miegapelė. Vaikai sužinojo, kaip atrodo miegapelės, kuo jos skiriasi nuo pelių ar voverių, kur gyvena. Turėjo progą patys paliesti miegapelės išgliaudytus lazdyno riešuto kevalus ir įsidėmėti šio reto padarėlio valgymo stilių. Taip pat sužinojo, kad miegapelėms, kaip ir paukščiams, keliami inkilai, kuriose jos gyvena šiltuoju metu, o rudenį ir žiemą, maždaug pusę metų, praleidžia miegodamos žiemos miegu. Štai todėl jos ir vadinasi miegapelės, kurios mėgsta ne tik pamiegoti, bet ir pavalgyti, o skaniausias jų maistas - lazdyno riešutai, gilės, net įvairūs vabalai ar paukščių kiaušiniai. Miegapelės gyvena ten, kur gausu senų ažuolų ir lazdyno krūmų. Pamatyti, kaip atrodo ąžuolas ir lazdynas patraukėme į Dubravos arboretumą, kuriame auga virš 1000 įvairiausių sumedėjusių augalų iš viso pasaulio. Dubravos arboretumas - valstybės saugomas gamtos paveldo objektas ir yra vienintelė tokia gausi sumedėjusių augalų kolekcija Lietuvoje. Rudeniop arboretume visi medžiai ir krūmai meta lapus ir ruošiasi žiemai, o štai vienas, atvirkščiai - pradeda žydėti. Tada žygiavome ieškoti stebuklingojo - žydinčio augalo. Tai - hamamelis. Šis krūmas ne vietinis, o atkeliavęs iš Šiaurės Amerikos rytinės dalies, tačiau mūsų klimato sąlygos jiems augti itin palankios. Jis labai panašus į lazdyną. Hamamelio žiedai - geltoni, tarsi skuteliais sukarpytais vainiklapiais, o vaisius - kieta sumedėjusi gelsvai ruda dėžutė, kurioje sunoksta dvi juodos žvilgančios sėklos. Tvirta, gerai išdžiūvusi, dėžutė su garsu atsiveria ir išmeta sėklas net 10 m į šalį nuo augalo. Todėl kitose šalyse hamamelis dar vadinamas "spragtuku" arba šaudančiu lazdynu. Seniau žyniai hamamelio šakeles naudojo kaip virgules, dėl to krūmas dar buvo pakrikštyas raganų lazdynu.
    Daug sužinoję ir pamatę, patyrę gražių įspūdžių, grįžome į darželį.Sportinė pramoga ,,Kaštonų šventė"

    Lapkričio 8 d. vyko sportinė pramoga ,,Kaštonų šventė", kurią organizavo kūno kultūros pedagogė Roma Radžiūnienė. Visą rudenį vaikučiai su tėveliais rinko kaštonus ir nešė į darželį. Kai krepšeliai buvo pilni rudagalvių kaštonų, į darželį atėjo Ežiukas. Jis pakvietė vaikus į salę, ėmė sekti pasaką ,,Ežiukas ir kaštonas" ir šventė prasidėjo...Vaikai rungtyniavo estafetėse, šoko ežiukų šokį, iš kaštonų ,,rašė" žodžius, ,,maudėsi" kaštonų upelyje. Vėliau aktyviausi dalyviai apdovanoti diplomais. Buvo labai linksma. Kviečiame pasigėti šventės akimirkomis.
    Vakaronė ,,Prašom, svečia, kieminėt"

    Lapkričio 22 d. vyko šventė ,,Prašom, svečia, kieminėt". Pavakaroti, prisiminti lietuvių liaudies tradicijų prigužėjo pilna salė vaikučių, tėvelių, senelių. Vaikučiai dainavo daineles, šoko ratelius, žaidė žaidimus, auklėtojos porino lietuvių liaudies sakmes. Bendruomenės narių pastangomis sukurta šilta ir jauki vakaronės atmosfera. Širdį džiugino senelių, tėvelių, kitų šeimos narių parengtos meninės programėlės. Daugelio akyse blizgėjo ašaros, kai klausėsi senelio ir vaikaičio atliekamų dainų, norėjosi šokti kartu, kai visi regėjo nuostabiai šokančią šeimynėlę. Džiugino ,,Ąžuoliukų" gr. tėvelių kūrybiškumas ir bendruomeniškumas, parengiant dainos inscenizaciją. Nuoširdžiai dėkojame visiems  dalyvavusiems, geranoriškai įsijungusiems į įstaigos veiklą.Advento vakaronė ,,Želmenėlių" grupėje
   
    2012 m. gruodžio 6 d. Tirkiliškių lopšelio – darželio salėje įvyko „Želmenėlių“ grupės Adventinė vakaronė „Advento vainikėlis“. Vaikai tėveliams deklamavo eilėraštukus apie Adventą, auklėtojos supažindino tėvelius su Advento laikotarpiu, jo tradicijomis ir papročiais. Vaikai kartu su tėveliais  Adventiniam vainikėlyje, degė žvakutes, taip sušildydami vienas kitą ir skleisdami šilumą vieni kitiems.
Gruodžio 11 d. adventinės vakaronės vyko priešmokyklinėse ,,Ąžuoliukų" ir ,,Rūtelių" grupėse.
Papuoškime širdis
Džiaugsmu, ramybe
Pabūkim atlaidūs
Šviesos laukime.

Adventas – rimties ir susikaupimo, apmąstymo metas. Daug šiandien žmonių nusivylę pasauliu, kuriame tiek daug neapykantos, keršto, melo ir nesantaikos. Visi esame patyrę liūdesį, kančią, vienatvės skonį. Per adventą laukiame Viešpaties atėjimo, gimstančio Kristaus. Svarbu kiekvienam pajusti advento ramybę.

Supinsim advento vainiką
Iš visžalės eglės šakelių.
Kiekvienai savaitei paskirsim
Po šiltą žvakelės liepsnelę.

Nupinsim mes gerų darbų pynelę
Ir padėsim prie Jėzulio lopšelio.
Tai dovana užgimusiam vaikeliui
Kuris mus myli, laimina ir globoja.,,Ąžuoliukų" grupė

,,Rūtelių" grupė

    Gruodžio 5 d. „Obelėlės“ gr. tėveliai skubėjo į  šventę „Žibintų šviesoje“. Ši  šventė švenčiama tamsiuoju metų laiku, kai mažai saulės šviesos, nesigirdi paukščių balsų, darosi liūdna. Vaikai, tėvai, pedagogės darbavosi jau kelias savaites gamindami žibintus. Ryte vaikučiai statė namelius „nykštukams“. Vis su dideliu susidomėjimu  žiūrėjo šešėlių spektaklį „Nykštukų kalėdos“. Po spektaklio ėjo ieškoti nykštukų lauktuvių, degino laužą, gėrė arbatžolių arbatą, šoko advento ratelius ir žaidė žaidimus. Ši šventė dovanojo daug nuostabių akimirkų. Į kiekvieną pasėti gėrio daigai  iš kurių išaugs geriausių darbų puokštė.
    ,,Dobiliukų" grupės tėveliai, vaikučiai ir auklėtojos susirinko pavakaroti. Visi draugėn suėję gamino žaisliukus, šventiškai puošė grupę ir eglutę. Po darbų,  ramiai susėdę, siuntė viens kitam gerumo, jaukumo ugnelę, linkėdami ramybės, meilės ir sveikatos. Vėliau tėveliai pasakojo apie Advento tradicijas ir burtus, auklėtojos sekė Kalėdinę pasaką. Advento laikas, duotas tam, kad galėtume daug ką nuveikti tobulinant save, sėjant aplink save rimtį, gėrį, grožį.Vertinkime ir branginkime laukimo laiką - Adventą.Mažųjų skaitovų konkursas

    Vasario 18 d. minėdami Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną, lopšelyje-darželyje surengėme skaitovų konkursą. Mažieji skaitovai gražiausius žodžius skyrė Lietuvai. Visi konkurso dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais. Trys vaikučiai, geriausiai padeklamavę eilėraštukus, išrinkti dalyvauti į Kauno ikimokyklinių įstaigų mažųjų skaitovų konkursą ,,Kraštas, kurio aš ilgiuosi"Žiemos sporto šventė ,,Šaltanosis ledinukas"

    2013 vasario 20 d. vyko žiemos sporto šventė „Šaltanosis ledinukas“. Nors saulutė ir nelepino, bet diena pasitaikė nešalta. Ryte, grojant sportininkų maršui, į kiemą sugužėjo įstaigos ugdytiniai ir pedagogai, norintys išbandyti žiemos linksmybes. Juos pasitiko dvi gerai nusiteikusios „ledinukės“ Roma ir Asta. Patikrinusios ar vaikai moka judinti kojeles, ploti delniukais, šokinėti ir trypti kojomis, pasiūlė kartu pašokti Pingvinukų šokį.
    Tada prisistatė visos komandos, dalyvaujančios žiemos sporto šventėje.
    Visi jaunieji sportininkai prisiekė:
    Žaisti, sportuoti ir šiaip bėgioti,
    Rungtis, varžytis ir nemiegoti.
    Per žiemą sveikatą tausoti
    Ir gripo nebijoti“.

    Šiek tiek pasilinksminus ir apšilus, galima pradėti rimtai sportuoti. Komandos išsiskirstė į atskirus sektorius. Vaikų laukia rungtys
      1. Rogių traukynės.
      2. Virvės traukimas ir įveikimas.
      3. Spalvotų kamuoliukų ,,skrydis parašiutu"
      4. Kamuoliukų surinkimas į maišus bei mėtymas per pakabintus taikinius.
      5. Sniego kalniukų trasos įveikimas.
      6. Vėliavėlių surinkimas.
      7. Sniego kasimas su kastuvėliais į maišus ir sniego kalno darymas.

    Po signalo komandos keitėsi vietomis.
    Pasibaigus sportinėms varžyboms, vieni vaikai piešė su įvairių spalvų dažais, kiti lipdė sniego senius besmegenius.
    Pagaliau šventė baigiasi. Visi dalyviai apdovanojami diplomais ir prizais. Šventė baigėsi, tačiau vaikai, šaltuko ,,nudažytais" skruostais, laimingi, kupini įvairiausių įspūdžių, teigiamų emocijų ir šiek tiek nuvargę, išsiskirstė į grupes vaišintis šilta arbata.  Iki kitos žiemos atsisveikino ir linksmieji ledinukai...

     Parengė kūno kultūros pedagogė metodininkė
Roma Radžiūnienė
Ikimokyklinių įstaigų mažųjų skaitovų konkursas ,,Kraštas, kurio aš ilgiuosi“

    2013 m. vasario 28 d., vykdant respublikinį projektą ,,Kraštas, kurio aš ilgiuosi“, skirtą lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžiui paminėti, mūsų įstaigoje vyko ikimokyklinių įstaigų mažųjų skaitovų konkursas.
    Konkurse dalyvavo ugdytiniai iš Kauno lopšelio-darželio ,,Žingsnelis“ , Kauno 36 vaikų darželio, Kauno lopšelio-darželio ,,Boružėlė“, Kauno lopšelio-darželio ,,Rokutis“. Prieš konkursą ir pertraukėlės metu, vaikus kalbino televizijos ,,Pūkas-TV“ korespondentė.  Renginio pradžioje, konkurso šeimininkai - Tirkiliškių lopšelio-darželio priešmokyklinės grupės vaikučiai inscenizavo P. Mašioto pasaką ,,Baisusis paukštis“. Konkursas prasidėjo. Vaikučiai deklamavo savo sukurtus, auklėtojų parinktus eilėraštukus apie gimtąjį kraštą. Skaitovus vertino kompetentinga komisija: poetė Zenė Sadauskaitė, poetė, Zita Gaižauskaitė ir televizijos ,,Pūkas-TV“ laidos ,,Kur Nemunėlis teka“ bei radijo stoties ,,Pūkas“ laidos ,,Vakaro pasakaitė“ vedančioji Rasa Karpavičienė. Visi dalyviai apdovanoti padėkos raštais ir poetės Zenės Sadauskaitės knygelėmis. Taip pat išrinkti 4 geriausiai pasirodę vaikučiai. Jie pakviesti dalyvauti tiesioginėje radijo laidoje ,,Vakaro pasakaitė“.
    Pasiklausyti vaikučių deklamuojamų eilių atvyko ir  garbingi svečiai: Aleksoto S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo direktorius R.Raubickas, Lietuvos aviacijos muziejaus direktorius R. Jankauskas. Jie pasidžiaugė puikia iniciatyva, vaikučių išraiškingumu, pedagogų kūrybiškumu, įteikė dovanėles ir visus pakvietė apsilankyti aviacijos muziejuje ir aerodrome.
    Dėkojame visiems pedagogams parengusiems vaikus konkursui.
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-83 "DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMAS
parsisiųsti Adobe .PDF formatu
Savaitė be patyčių

    Kovo 18-22 d. mūsų lopšelyje-darželyje vyko veiksmo savaitė ,,Be patyčių“, kurios tikslas- skatinti pagarbius ir draugiškus vaikų tarpusavio santykius, užkirsti kelią priekabiavimui ir patyčioms, gerinti bendrą emocinę vaiko savijautą. Savaitės renginiuose aktyviai dalyvavo vaikai, pedagogai ir tėvai, kurdami plakatus ,,Būk mano draugas“ . Savaitės renginius vainikavo įstaigos bendruomenės pramoga ,,Ištiesk draugui ranką“, kur auklėtojos vaidino linksmą lėlių spektakliuką ,,Lokys Matas ir jo batas“.Vėliau lauke surengta Flashmob akcija.
Šachmatų  varžybos

    Kovo 20 d. šachmatų treneris Tomas Tamašiūnas lopšelyje-darželyje organizavo šachmatų varžybos. 10 jaunųjų darželio šachmatininkų, 1 mergaitė ir 9 berniukai, susikaupę suko galveles, stengdamiesi laimėti. Po pusvalandį trukusios kovos treneris sveikino nugalėtojus. Keturi vaikai laimėjo ,,sidabro medalius“,  šeši -  džiaugėsi ,,aukso medaliais“, pasakojo varžybų įspūdžius. Sveikiname mažuosius gudragalvius!
,,Svečiuose Vienuolė Jolanta"
Paskaitėlė vaikučiams

    Kovo 28 d. visi darželio vaikučiai rinkosi į salę. Čia jų laukė susitikimas su ,,dantukų fėja", ,,Sveikatos rato" gydytoja Vaida Gedgaudiene. Gydytoja sekė vaikams pasakaitę apie dantukus, skaitė paskaitėlę ,,Mažų dantukų priežiūra", mokė kaip taisyklingai valyti dantukus. Vaikai sužinojo kaip prižiūrėti dantukus, kad jie būtų švarūs ir sveiki. Gydytoja Vaida įteikė visiems vaikučiams diplomus ir spalvinimo knygeles. Po paskaitėlės,  mažieji ,,Ąžuoliukų" ir ,,Rūtelių" grupės aktoriai vaidino  linksmą spektakliuką ,,Dantukų nuotykiai", kuriame pasakojama kas atsitiko baltam dantukui, kai jį užpuolė mikrobai.

,,Linelių“ gr.vaikučių išvyka į Tirkiliškių biblioteką

    Laukdami didžios, šviesios  Prisikėlimo šventės  „Linelių“ grupės vaikučiai sumanė savo džiaugsmu pasidalinti su kitais. 2013 03 27 d mažieji keliavo į Kauno Tirkiliškių biblioteką. Vaikučiai biblioteką papuošė  lietuvių liaudies raštais išpuoštais margučiais, bibliotekai padovanojo nuostabių knygų, o bibliotekos lankytojus džiugino velykinėmis dainelėmis. Vėliau mažieji ,,skaitė“ knygeles, bendravo su bibliotekininke ir vaišinosi gardumynais.
    Kauno šachmatų federacija organizuoja kasmetinį vaikų greitųjų šachmatų turnyrą.

    Džiaugiamės, kad galime treniruoti jūsų mokyklos vaikus.