Informacija atnaujinta 2014.03.31
© Visos teisės saugomos. 2011 m.
Tinklalapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
VAIKŲ PRIĖMIMO TVARKA
    "Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr.35-512 ,,Dėl vietų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2012-2013 mokslo metais",  Tirkiliškių lopšelio-darželio ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2012-2013 mokslo metais n u s t a t y t a s vietų skaičius - 115 vietų. Atsižvelgiant į grupių patalpų dydį  vaikų skaičius padidintas 25 vietomis.

  • Nuo 2010 m. birželio 1 d. vykdomas centralizuotas vaikų priėmimas į Kauno miesto savivaldybės ikimokyklines įstaigas.

CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS parsisiųsti Adobe .PDF formatu

SPRENDIMAS DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-331 "DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS" PAKEITIMO parsisiųsti MS Word formatu


  • Tėvai (globėjai) prašymus priimti vaikus į grupes pildo elektroniniu būdu arba juos pateikia bet kurios švietimo įstaigos darbuotojui, atsakingam už vaikų priėmimo į grupes duomenų tvarkymą, ar Švietimo ir ugdymo skyriaus specialistui, atsakingam  už centralizuotą vaikų priėmimo į grupes duomenų tvarkymą.

PRIĖMIMO Į ĮSTAIGĄ PRAŠYMO FORMA parsisiųsti MS Word formatu

VAIKŲ ATVEDIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINES IR PRIEŠMOKYKLINES GRUPES IR IŠLEIDIMO IŠ JŲ TVARKOS APRAŠAS parsisiųsti MS Word formatu


  • Tėvai gali sužinoti apie esamas ir laisvas vietas grupėse, apie vaiko vietą eilėje ir kitą informaciją, patvirtinančią jo priėmimo į grupę galimybes. Tai padaryti jie gali patys prisijungę prie http://darzeliai.kaunas.lt

    Šiuo metu laisvų vietų į ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupes nėra.