Informacija atnaujinta 2014.03.31
© Visos teisės saugomos. 2011 m.
Tinklalapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
UGDYMAS
UGDYMAS

    Tirkiliškių lopšelyje-darželyje ugdymo metodika ir turinys derinami su vaiko raida: grupės komplektuojamos ir ugdomosios veiklos parenkamos pagal vaikų amžiaus ypatumus. Lopšelyje-darželyje veikia 6 grupės: 1 – ankstyvojo amžiaus vaikų (1,5-3 metai), 3 – ikimokyklinio amžiaus vaikų (3-6 metai) ir 2 – priešmokyklinio (6-7 metai) ugdymo grupės, kurių viena yra mišri. Joje ugdomi 4-7 metų vaikai . Grupių darbo laikas yra 10,5 val. ir 12 valandų trukmės.


UGDYMO PROGRAMOS

•    Įstaigos parengta ir įgyvendinama Tirkiliškių lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programa. Programos tikslas – atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius. Ikimokyklinio ugdymo programos pagrindas – vaiko idėjų, jo gebėjimų ir saviraiškos palaikymas, sudarant sąlygas natūraliai suvokti visuomenės dorovines orientacijas bei išmokti vertinti aplinką, gamtą, žmones.

KAUNO TIRKILIŠKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA
parsisiųsti MS Word formate•    Įgyvendinama „Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdimosi programa“. Programos tikslas – laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje.

BENROJI PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO IR UGDYMOSI PROGRAMA
parsisiųsti Adobe .PDF formate


•    Nuo 2011 metų įgyvendinama programa „Zipio draugai“, kuri moko 5-7 metų vaikus kaip įveikti kasdienius sunkumus, suvokti savo jausmus ir kalbėti apie juos, ieškoti priimtinų būdų su savo jausmais susitvarkyti.

Plačiau apie programą „Zipio draugai“: www.vaikolabui.lt


•    Įstaigos pedagogai rengia etnokultūros ugdymo programą „Tautos pažinimo medis“. Programos tikslas – supažindinti vaikus su etnokultūros sritimis, tenkinti vaikų poreikį pažinti ir perimti tautos kultūrą, savo krašto folklorą, darbus bei papročius.